امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹
صفحه نخست  |  اخبار  |  سخنرانی ها  |  خاطرات  |  عکس  |  صوت  |  فیلم  |  زندگینامه

عکس

» حضور در ستاد انتخابات وزارت کشور / ثبت نام و نشست خبری
» سخنرانی در دانشگاه خوارزمی
» مسجد امام علی (ع) - شهران
» دیدار با اعضای خانواده شهید حسین فهمیده
» ابوترابی در دانشگاه آزاد کرج
» سفر بندرعباس/ سخنرانی در دانشگاه هرمزگان
» سفر به یاسوج
» سخنرانی در دانشگاه زاهدان
» همایش قطعه سازان خودرو

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

ارتباط سریع نظرسنجی خبرنامه

مهمترین اولویت رییس جمهور آینده باید کدام گزینه باشد؟

- اقتصادی
- سیاست خارجی
- فرهنگی
- اجتماعی

موارد مورد نظر را انتخاب کنید

خاطرات
سخنرانی
اخبار
چندرسانه‌ای

ثبت نام

اخبار | سخنرانی ها | خاطرات | عکس | صوت | فیلم | زندگینامه
All Rights Reserved by Abutorabi.ir 2021 © Deyhim