امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
صفحه نخست  |  اخبار  |  سخنرانی ها  |  خاطرات  |  عکس  |  صوت  |  فیلم  |  زندگینامه

جستجو ی کلیدواژه ی: «هرمزگان»

نتایج جستجو در اخبار:

- دشمنان به قدرت ایران اعتراف دارند

- شایسته سالاری تنها راه مقابله با فساد اداری است

نتایج جستجو در سخنرانی ها:

- درآمدهای نفتی در زمان هدفمندی یارانه ها به تولید اختصاص نیافت

نتایج جستجو در خاطرات:

جستجو در این بخش نتیجه ای در بر نداشت

نتایج جستجو در آلبوم ها:

- سفر بندرعباس/ سخنرانی در دانشگاه هرمزگان

ارتباط سریع نظرسنجی خبرنامه

مهمترین اولویت رییس جمهور آینده باید کدام گزینه باشد؟

- اقتصادی
- سیاست خارجی
- فرهنگی
- اجتماعی

موارد مورد نظر را انتخاب کنید

خاطرات
سخنرانی
اخبار
چندرسانه‌ای

ثبت نام

اخبار | سخنرانی ها | خاطرات | عکس | صوت | فیلم | زندگینامه
All Rights Reserved by Abutorabi.ir 2020 © Deyhim